2013
Investeringsår
150
Omsättning
60
Antal anställda

Hyper Island grundades i Karlskrona 1996 och är i dag en svensk-global yrkeshögskola baserad i New York, Manchester, Stockholm, Karlskrona och Singapore.

Hyper Island utbildar människor och organisationer över hela världen inom digital kommunikation, innovation och ledarskap. Hyper Island är även strategisk partner till företag som vill utveckla sin affär eller organisationskultur.

Sedan starten har yrkeshögskolan haft fler än 4000 heltidsstudenter från över 40 länder samt cirka 5000 deltagare i de företagsutbildningar som bedrivs världen över.

Tillsammans kan vi förändra världen genom att väcka en passion för det livslånga lärandet.

Hyper Island

I korthet

  • Investeringsår: 2013

  • Ägarförhållande: Minoritet

  • Omsättning: ca 150 mkr

  • Antal anställda: 60 st

  • Investeringsansvarig: Josef Bexell

  • VD: Sofia Wingren

  • Hemsida: www.hyperisland.com