ApoExNyheter

Novax blir delägare i supergasellen ApoEx

Novax förvärvar 46% av aktierna i ApoEx. Efter förvärvet ägs bolaget till huvuddel av Novax samt grundarna Jens och John Patrick Berlips. 

ApoEx är en framgångsrik distributör av läkemedel och förbrukningsvaror till vårdaktörer i Sverige, med ett starkt kunderbjudande. Bolaget, som grundades 2009, har haft en snabb tillväxt och omsätter idag cirka 1,7 miljarder kronor.

ApoEx är ett spännande bolag som på kort tid byggt en stark position på sin marknad. Jag är imponerad av grundarnas entreprenörskap och förmåga att skapa innovativa och effektiva lösningar med kunden i fokus. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med grundarna, säger Eric Persson, vd för Novax.

Novax har som mål att långsiktigt skapa värde genom att investera i och utveckla bolag med bevisad affärsmodell, tydlig tillväxtstrategi och resultatorienterad ledning.

– Vi är mycket glada att Novax har kommit in som delägare i ApoEx. Det är en stark och långsiktig ägare med lång erfarenhet av att bygga och utveckla entreprenörsdrivna företag, i synnerhet inom handel och tjänster. Vi ser fram emot att fortsätta tillväxtresan tillsammans med Novax, säger Jens Berlips, vd och grundare av ApoEx.

 

Om ApoEx
ApoEx är en distributör av läkemedel och förbrukningsvaror till vårdaktörer i Sverige. Försäljning sker till såväl offentlig som privat sektor. Bolaget grundades 2009 av bröderna Jens och John Patrick Berlips. Idag har ApoEx cirka 110 anställda, fler än 4,500 kunder och en omsättning om cirka 1,7 miljarder kronor. För mer information, se www.apoex.se

Om Novax
Novax är en aktiv och långsiktig investerare som i partnerskap med entreprenörer utvecklar lönsamma bolag med god tillväxtpotential. Novax har bland annat ägarintressen i Filippa K, RCO, DesignTorget, EMG, Medius, Concept, Json Handels, Hyper Island och Academic Work.  Novax är en del av Axel Johnson-koncernen som ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Mer information finns på bolagens respektive hemsidor; www.novax.se och www.axeljohnson.se

För ytterligare information kontakta:

Eric Persson, vd Novax, 08-700 66 61, eric.persson@novax.se
Jens Berlips, vd ApoEx, 070-399 91 12, jens@apoex.se