NOVAX HJÄLPER FÖRETAG ATT VÄXA

Äger du en verksamhet som står inför en tillväxtresa?
Behöver ni kapital och/eller en aktiv partner med erfarenhet från att stötta andra tillväxtbolag?

INVESTERINGSFOKUS

Novax investerar i små och medelstora tillväxtbolag med en omsättning om minst 100 miljoner kronor. Företagen ska vara etablerade och lönsamma med en stark marknadsposition och tydlig tillväxtpotential. Det ska finnas en stark entreprenör och ledning med höga ambitionsnivåer för att utveckla bolaget vidare.

Vår investeringsmodell är flexibel vilket innebär att vi gör både majoritets- och minoritetsinvesteringar. Vår målsättning är en investering om 100-300 miljoner kronor samt en ägarandel över 30 procent. Eftersom varje situation är unik har vi dock flexibilitet att hitta andra strukturer när det passar och vi kan även göra investeringar i flera steg för att öka vårt engagemang i ett enskilt bolag över tid.

VÅRT BIDRAG: KOMPETENS, ENGAGEMANG OCH KONTAKTER

Novax är ett aktivt stöd och bollplank till företagsledare vid genomdrivande av strategiska och värdeskapande initiativ för långsiktigt stärkt konkurrenskraft. Långsiktigt värdeskapande omfattar bland annat fokus på kund- och personalnöjdhet samt investeringar i produktutveckling, sälj och marknadsföring, samt geografisk expansion.

Novax har ett omfattande nätverk av personer med operationella erfarenheter från olika branscher, som ställer sin kompetens, engagemang och erfarenhet till förfogande samt fungerar som ett aktivt stöd till ledare i Novax-bolag.

LÅNGSIKTIGHET OCH VÄRDEGRUND

Novax delar den värdegrund som finns inom Axel Johnson-gruppen. Vi tror på att ge människor frihet, det är en förutsättning för att ha kraft att växa. Vi tänker långsiktigt, vilket kräver att vi ständigt prövar nya idéer och att vi har viljan och modet att förändra när förutsättningarna kräver det.

I arbetet med att få ditt företag att växa krävs inte minst tillit – att vi litar på dig och att du litar på oss. Utgångspunkten för varje investering är ett långsiktigt ägande, vi har inte en på förhand bestämd exitstrategi.

Grunden till vårt fokus på långsiktighet är att vi vill skapa bestående värde i bolagen snarare än att maximera vinsten på kort sikt. Att vi inte nödvändigtvis behöver realisera kortsiktiga värden innebär dock inte att vi har lägre avkastningskrav. Vi har tydliga finansiella mål för verksamheterna och utvärderar löpande värdet och potentialen i våra investeringar.

INVESTERINGSPROCESS OCH PARTNERSKAP

Som investeringsbolag vill Novax ständigt investera i bidra till utveckling av företag med tydlig tillväxtpotential för att långsiktigt skapa lönsamhet och värde.