Axel Johnson säljer av i utbildningsbolag

aug 27, 2019

Axel Johnson-koncernen säljer sin andel Educations Media Group, som förmedlar utbildningar på digitala plattformar

Investeringsbolaget Novax, som är en del av Axel Johnson-koncernen, har sålt sin ägarandel på 28 procent i det svenska utbildningsbolaget Educations Media Group, EMG.

Köpare är riskkapitalbolaget Verdane tillsammans med tre av EMG:s grundare: Fredrik Söderlindh, Fredrik Högemark och Mattias Säker. Trion blir majoritetsägare och tar därmed tillbaka kontrollen över sitt bolag.

”Vi har kamperat ihop med bolaget i nio år. När bolaget nu går in i nästa expansionsfas är det rätt läge för en ny ägare att komma in med nya idéer och energi. Vi har gjort en fin affär och är nöjda med avkastningen. Det hela är odramatiskt”, säger Joakim Skarborg, vd på säljaren Novax.

EMG grundades redan 2002 och driver ett 20-tal digitala marknadsplatser inom utbildning. De mest kända varumärkena är ”Studentum.se”, ”Utbildning.se” och den internationella sajten ”Educations.com”.

Totalt är 3 000 utbildningsföretag anslutna till plattformarna, enligt EMG självt, som tillsammans har ungefär 30 miljoner besökare om året.

”Vi tycker att utbildning är ett väldigt intressant område, med tanke på att sektorn förändras i snabb takt. Jag tror att allt fler skolor kommer att marknadsföra sig i digitala kanaler framöver. Där har EMG en väldigt stark position”, säger Jakob Tolleryd, partner på Verdane.

Affärsidén består av att koppla samman utbildningsföretag med privatpersoner och andra företag som är intresserade av att hitta rätt utbildning.

”Hälften av vår omsättning kommer från studentsegmentet, som vi hjälper att hitta rätt utbildning. Den andra delen utgörs främst av intäkter från företagssegmentet där vi hjälper yrkesverksamma att hitta rätt kompetensutveckling”, säger Fredrik Söderlindh, EMG:s vd och medgrundare.

EMG tar i sin tur betalt av de aktörer som vill annonsera på plattformen. Omsättningen uppgick till 206 Mkr under 2018 och bolaget gjorde en vinst på knappt 15 Mkr. På kundlistan finns storbolag som H&M, General Electric och Volvo – som använder EMG:s plattformar för att fortbilda sina anställda. Under 2019 förväntas intäkterna öka med 30 procent till över 270 Mkr.

”De senaste åren har vi gjort stora investeringar i att utveckla våra tjänster och det kommer visa sig i år med en kraftigt tilltagande tillväxt”, säger Fredrik Söderlindh.

Efter affären vill EMG – som har ungefär 170 anställda – öka sin aktivitet och närvaro på de tre stora marknaderna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Finns det planer på att tillföra bolaget kapital i närtid?
”Inte på kort sikt. Framför oss ser vi en fortsatt organisk tillväxt i både Norden och övriga Europa. Men det bör finnas ett antal intressanta uppköpsobjekt. Om det skulle bli aktuellt med en större affär finns alla möjligheter att genomföra en nyemission”, säger Jakob Tolleryd på Verdane.

Inom utbildningssektorn har Verdane tidigare investerat i mjukvarubolaget Lingit och den digitala läroplattformen Conexus. Bland innehaven i andra branscher utmärker sig Babyshop och Mathem.

Har ni redan nu formulerat en plan om att börsnotera eller sälja EMG?
”Vårt mål är att bygga en plattform som är riktigt stark inom sitt område i hela Europa, och potentiellt resten av världen. Om vi lyckas med det vet vi att EMG kommer att bli ett extremt lönsamt bolag, som säkert lockar intresse hos många köpare. Men i vår fond kan vi vara delägare i portföljbolagen i uppemot 14 år, så det är verkligen ingen brådska”, säger Jakob Tolleryd.

Fler nyheter