För 10:e året i rad har Academic Work branschens nöjdaste kunder

jun 1, 2020

Pålitliga leveranser i ovissa tider
För 10:e året i rad har Academic Work bemannings- och rekryteringsbranschens nöjdaste kunder. Det framgår av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som publicerades i maj.

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten inom bemannings- och rekryteringsbranschen. I årets mätning hamnar Academic Work återigen på förstaplatsen. Det är nu tionde året i rad som kunderna röstar fram bolaget som bäst i branschen.

– Det känns fantastiskt att våra kunder uppskattar vårt sätt att arbeta och hur vi bemöter dem i den dagliga kontakten. Jag är såklart väldigt stolt över att vi lyckats hålla oss i toppen under 10 år, säger Daniel Juhlin, vd på Academic Work.

Årets undersökning är genomförd under rådande Covid-19 pandemi, men trots tidpunkten visar inte resultaten några större skillnader från föregående år. Däremot är framtiden mer oviss än på länge, så många som 6 av 10 kunder anger att det är svårare att planera framåt än tidigare.

– Kundernas feedback är nästan helt i linje med tidigare år, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Det som dock speglar årets resultat i större utsträckning än tidigare är osäkerheten kring framtiden. Det handlar främst om osäkerheten kring kundernas egna affärer. Branschens kunder upplever det svårare att förutse behov och planera för sin resurs- och kompetensförsörjning framåt, säger Johan.

Tät dialog med kunden viktigare än någonsin
Osäkerheten kring framtida behov medför att kunderna behöver kunna få hjälp med kort varsel då förutsättningarna kan ändras från en dag till en annan. Undersökningen visar, just därför, att aktivitetsnivån har blivit viktigare än någonsin.

– I årets studie är det 5 av 10 som uppger att det bemanningsbolag man nyttjar är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar, både nu och för framtida behov, säger Johan Parmler. Det är dock en något lägre siffra jämfört med tidigare år och är det något som kunderna efterfrågar just nu så är det mer kontakt, hjälp och stöd framåt, säger Johan.

Aktivitetsnivån, hur ofta kunden är i kontakt med leverantören, är något Academic Work prioriterat sedan starten. Det är också en av faktorerna till att man har branschens nöjdaste kunder. Academic Works vd Daniel Juhlin framhåller vikten av dialog för att kunna hjälpa kunden att utvecklas och få rätt hjälp.

– Vi har en stark övertygelse att ju närmare vi är kunderna desto bättre kan vi hjälpa dem, säger vd Daniel Juhlin. Jag tror att vårt fokus på kundrelationen bidragit starkt till att vi i år är både det största bemanningsbolaget för tjänstemän och har nöjdast kunder. Att lyckas ha nöjdast kunder i år värmer extra eftersom undersökningen genomförts under rådande pandemi. Det visar att vi lyckats anpassa kontakten, från fysisk till digital, på ett bra sätt och fortsätter hjälpa våra kunder på bästa sätt även under denna utmanande period, säger Daniel Juhlin.

Om undersökningen
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdheten i flertalet olika branscher och har mätt kundnöjdheten inom bemanningsbranschen sedan 2007. Rapporten om kundnöjdhet i bemanningsbranschen baseras på 981 intervjuer gjorda under april 2020.

Läs mer om undersökningen här

Fler nyheter