Novax investerar i Accessy – Ett system för att standardisera hanteringen av digitala nycklar och accessrättigheter för fastighetsägare.

okt 13, 2020

Investeringen är en satsning på smarta accessrättigheter för fastigheter vilket kommer att vara en nyckelkomponent i den smarta staden och är ytterligare ett exempel på Novax långsiktiga fokus på investeringar inom Teknisk Säkerhet.

Pressmeddelande

Fastighetsbranschen kraftsamlar och etablerar ny standard för access till byggnader

Nu lanseras Accessy, med Sveriges största fastighetsbolag och investeringsbolagen Novax och Buildroid i ryggen. Accessy är en tjänst som ger möjlighet att hantera lås på ett smidigt och säkert sätt med mobiltelefonen. Tjänsten kompletterar befintliga låssystem och är redan nu anpassad för flertalet av de stora låsleverantörerna på marknaden.

Accessys vision är att skapa en gemensam standard för digitala nycklar och en tjänst där fastighetsägare enkelt kan knyta ihop kundresan på ett smidigare sätt. Det är ett gemensamt initiativ som initialt finansierats av Vasakronan, Castellum, Akademiska Hus, Fabege, Humlegården och Fastighetsägarna Service.

Som finansiärer och delägare ansluter nu också Axel Johnsons investeringsbolag Novax och Buildroid, som ägs av Stronghold, Vincero och Slättö. Kapitalet som garanteras av befintliga och nya delägare säkrar utveckling och drift för de närmsta åren.

– Det är en styrka att utvecklingen skett med de största fastighetsbolagen på marknaden och nu när Novax och Buildroid också kommer med är det ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg, säger Håkan Eriksson, vd på Accessy.

Tekniken utnyttjar telefonen som läsare och i Accessyappen finns användarens säkra identitet, ungefär som ett BankID. Det är den digitala nyckel som öppnar dörren om rätt behörighet finns. Systemet är redan idag integrerat mot de största låsleverantörerna på marknaden som RCO, SimonsVoss, Assa Arx, Dormakaba, Axis och Vanderbilt, och fler står på kö.

– Med en gemensam standard för digital nyckelhantering löser man flera utmaningar som finns idag. Accessy kommer t.ex. att underlätta alla flöden av leveranser till fastigheterna och hyresgäster kommer att kunna koppla fler tjänster till sin arbetsplats. Att det är ett öppet system gör att det är smidigt för fastighetsägare att koppla upp sig mot Accessy. Man kan utnyttja de låssystem man redan har och behöver inte lägga resurser på nyinstallation, säger Peter Östman, initiativtagarnas styrelseledamot i Accessy.

Accessy har under det senaste året installerat och testat tjänsten skarpt i ett antal av initiativtagarnas fastigheter och nu är tjänsten klar att rulla ut på marknaden. 

För ytterligare information kontakta:

Jacob Philipsson (Buildroid)                                  
Styrelseledamot Accessy                                                                      
jacob.philipsson@stronghold.se                        
Tel 0703-89 51 55                                                             

Joakim Skarborg (Novax) 
Vd Novax
joakim.skarborg@novax.se
Tel 0708-29 06 07     

Peter Östman (Vasakronan)
Styrelseledamot Accessy
peter.ostman@vasakronan.se
Tel 0709-68 15 60

Fler nyheter