Novax går upp som majoritetsägare i BRUCE – utökar satsningen inom preventiv hälsa

jan 22, 2024

Novax har varit delägare i den svenska träningsappen BRUCE sedan 2019, med ambition att tillgängliggöra ett brett utbud av träningsmöjligheter i ett och samma medlemskap. Som en naturlig del av Novax investeringscykel går man nu upp som majoritetsägare i bolaget och tillför resurser för fortsatt expansion. Genom sitt engagemang vill Novax fortsätta driva ökad fysisk aktivitet och stärkt folkhälsa i samarbete med träningsanläggningar över hela Norden.

Novax gjorde sin första investering i Bruce 2019 och har sedan dess successivt ökat sitt ägande i bolaget genom deltagande i nyemissioner samt köp av existerande aktier. Novax har ett uttalat sektorfokus på Preventiv hälsa, där det övergripande målet är att förbättra folkhälsan. Investeringen i Bruce går helt i linje med denna vision.

”Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent för bättre fysisk och mental hälsa, och genom våra marknadsstudier är vi väl medvetna om vikten av tillgänglighet och enkelhet för konsumenten. Bruce har en unik position på marknaden som aggregator, och deras fokus på användarvänlighet och träningsupplevelse tilltalar konsumenten. BRUCE har dessutom ett starkt team, en bra teknikplattform och en hållbar affärsmodell som ger kundvärde likväl som distributionskraft för de träningsanläggningar man samarbetar med.” säger Josef Bexell, Sektoransvarig för Preventiv hälsa på Novax.

Josef Bexell

Bruce fortsätter enligt den strategi som tidigare lagts med fokus på ökad närvaro i större städer inom Sverige, Norge och Danmark. Efter pandemin har medlemsbasen vuxit stadigt och nya marknader har etablerats, däribland Malmö genom förvärvet av Swiftr, samt Köpenhamn. Ägarförändringen gör Novax till majoritetsägare, men grundare, personal och andra investerare har kvar ett betydande delägande i bolaget.

“Vi ser Novax ökade engagemang i BRUCE som ett naturligt steg i vår satsning på bolaget och på Preventiv hälsa, jämte andra bolag som exempelvis STC och Onelab. Bruce VD Peter Andersson har accelererat utvecklingen av bolaget i samspel med grundaren Magnus Elm som är fortsatt engagerad” säger Josef Bexell.

Om Bruce:

Bruce grundades 2015 av Magnus Elm och Anton Holmquist som ogillade känslan att vara låst till ett gym. De bestämde sig för att bygga världens bästa träningsmedlemskap; tillgång till en variation av träningskoncept via en lösning – en användarvänlig app. Teamet på Bruce har investerat betydande resurser på att förstå marknaden i syfte att kunna bygga en riktigt bra tjänst för både medlemmar och studios. Idag har Bruce en växande närvaro i storstäder i Sverige, Norge och Danmark.

Fler nyheter
AXSOL BLIR EN DEL AV NOVAX

AXSOL BLIR EN DEL AV NOVAX

Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol blir från och med juni en del av Axel Johnsons investeringsarm Novax. Därmed skapas ett nytt fokusområde för...