Josefin Rosendahl

Josefin jobbar på Novax sedan 2024 och kommer närmast från Färsodlarna, ett av Novax portföljbolag, där hon var Chief Business Development Officer.

Dessförinnan arbetade hon som managementkonsult inom Boston Consulting Groups Private Equity & Principal Investor practice.