Josef Bexell

Sektoransvarig – Preventiv hälsa
070-109 90 04
josef.bexell@novax.se

Josef jobbar på Novax sedan 2014. Tidigare arbetade Josef som Investment Manager på Axcel, och dessförinnan med Corporate Finance på UBS i London. 

Josef representerar Novax som styrelseordförande i STC och Bruce samt som styrelseledamot i Aqua Dental,  Datema, Dentech, Muntra och Onelab.