William Appelgren

William jobbar på Novax sedan 2019. Innan dess arbetade han med Affärsutveckling och M&A på Axel Johnson AB.