Startsidan

Långsiktig partner för tillväxtbolag

DELA PÅ:

Novax är Axel Johnson AB:s  investeringsbolag med mål att långsiktigt skapa lönsamhet och värde. Vi går in som hel- eller delägare i små och medelstora bolag som har en bevisad affärsmodell och en resultatorienterad ledning. Och – inte minst – en tydlig tillväxtstrategi. Genom styrelsearbetet är vi en engagerad och långsiktig ägare utan en på förhand planerad exitstrategi.

STÅR DITT BOLAG INFÖR EN TILLVÄXTRESA?       »

VÅR INVESTERINGSPROCESS – ETT EXEMPEL       »