En aktiv, långsiktig ägare och bolagsbyggare

Novax är en långsiktig och aktiv partner för tillväxtbolag och ett ekosystem för människor och organisationer att växa inom. Genom att investera i, stötta och utveckla små och medelstora företag är vi med och bygger framgångsrika bolag och framtida ben för Axel Johnson.
Om Novax

Novax är ett ekosystem för bolag och människor att växa i 

Vi är det naturliga valet för företag som vill ha stöd i att ta nästa steg i utvecklingen. Vi investerar i både tidiga och senare faser och fokuserar våra engagemang främst utifrån utvalda sektorer, snarare än storlek och skede. Med djup branschkunskap kombinerat med ett fokus på tillväxt och hög aktivitetsnivå stöttar vi ledande team och bolag med ambitioner att växa och bli stora och framgångsrika. Tillsammans utgör Novax-bolagen ett aktivt och kraftfullt ekosystem där vi delar erfarenheter, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans.

Vår långsiktighet ger oss möjlighet att se potential bortom traditionella affärsplaner och planeringshorisonter, att fånga och agera på spännande möjligheter som kräver uthållighet och en långsiktig övertygelse..

Vi investerar bara i bolag och branscher som vi tror kan skapa en bättre framtid. Tanken är att när vi lyckas så är vi med och skapar en bättre värld. Tillsammans med starka företag kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. 

Sektorfokuserade

Den bästa partnern till bolag och team i våra fokussektorer

Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt fördjupa vår sektor- och branschkunskap. Det gör vi dels genom att jobba med våra befintliga bolag men även genom sektorresearch och analys. Vi ska vara den mest kunniga investeraren och det bästa bollplanket till bolag inom våra fokussektorer.

Vi investerar i både tidiga och senare faser. Teamet, bolaget och potentialen är viktigare än dess storlek och skede.

Preventiv hälsa

Med vår satsning på hälsa och friskvård bidrar vi till ett friskare samhälle och en bättre livskvalitet för individen. 

Teknisk säkerhet

Genom att investera i unik, smart och uppkopplad infrastruktur kan vi driva på utvecklingen av många starka trender i samhället.

Matvärdekedjan och framtidens mat

För oss på Novax handlar framtidens mat om klimatsmarta livsmedel som är bättre för hälsan.

Digital Infrastruktur för Retail

Handel utvecklas ständigt. Vi vill backa de bolag som har potential att bli centrala pusselbitar i infrastrukturen kring en handel i förändring.

Mer om Novax

13,5

Mdkr omsättning i portföljbolag

20+

Portföljbolag

8000+

Anställda i portföljbolag

4

Huvudsektorer

Vårt ekosystem

Vi hjälper till att accelerera utvecklingen och höja förmågan i bolag genom hands-on stöd, tillgång till spetskompetens samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Novax är en aktiv bolagsbyggare som bidrar med rådgivning, kunskap och praktisk hjälp när och där behövs. Vi tror på entreprenörskraft och frihet men även på kraften i att dela erfarenheter och att lära av varandra. Därför jobbar vi strukturerat med praktiskt stöd samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett antal olika format för att boosta utvecklingen för både bolag och individer. Allt ifrån hands-on stöd i enskilda projekt och analyser till mer och mindre formella nätverk och funktionsgrupper, workshops, utbildningar och seminarier.

Inom Novax och hela Axel Johnson-gruppen finns en enormt mycket erfarenhet och en mängd spetskompetenser som våra bolag kan ha nytta av.

Nyheter
AXSOL BLIR EN DEL AV NOVAX

AXSOL BLIR EN DEL AV NOVAX

Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol blir från och med juni en del av Axel Johnsons investeringsarm Novax. Därmed skapas ett nytt fokusområde för...